Kaze Yo Tsutaete (Where the Wind Blows)
Yoshinori Ono
Marvel vs Capcom OST
1,015 plays
Force Your Way (Boss Battle)
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII

Final Fantasy VIII
"Force Your Way" (Boss Battle)

1,727 plays
Dragon God
Yasunori Mitsuda
Chrono Cross

Chrono Cross
Dragon God

1,589 plays
Western Station
Gex 3: Deep Cover Gecko

Gex 3: Deep Cover Gecko
Western Station

427 plays
Melodies of Life (Japanese Version)
Nobuo Uematsu, Hiroyuki Ito, Emiko Shiratori
Final Fantasy IX Original Soundtrack

Final Fantasy IX
Melodies of Life (Japanese Version)

1,385 plays
Dream of the Shore Near Another World
Yasunori Mitsuda
Chrono Cross

Chrono Cross
Dream of the Shore Near Another World

1,749 plays
Buccaneer Program
Gex 3: Deep Cover Gecko

Gex 3: Deep Cover Gecko
Buccaneer Program

453 plays
Town Theme
Michiko Naruke
Wild Arms

Wild Arms
Town Theme

1,601 plays
Shadow Man
Mega Man 3

Mega Man 3
Shadow Man Theme

2,009 plays
Melodies of Life
Nobuo Uematsu, Emiko Shiratori
Final Fantasy IX

Final Fantasy IX
Melodies Of Life

1,617 plays
A Chance Meeting
Junya Nakano
Threads of Fate

Threads of Fate
A Chance Meeting

1,315 plays
Barren Fields of Mist
Michiru Oshima, Kōhei Tanaka
Legend of Legaia

Legend of Legaia
Barren Fields of Mist

485 plays